Андрей Е. П. С. Запша

Страна : Молдова

Писатель-фантаст, дирижер, композитор, профессор экономических наук. Первую трилогию в жанре фэнтези написал в возрасте 16 лет. Основатель и дирижер двух камерных оркестров: в Республике Молдова и Индонезии. Автор 5 книг: Трилогии “Великая Битва” (2015, на русском языке), новеллы “Путь в Индонезию” (2017, на английском языке) и исторического романа “Кочевник. Зов Короля” (2018, на румынском языке). Автор кантаты для симфонического оркестра, хора и солистов, одного симфонического цикла, многочисленных произведений для оркестра, ансамбля и фортепиано.

В 2019 году удостоился медали “Михай Еминеску”, государственная награда Республики Молдова, за особые заслуги в творческой деятельности.


Country : Moldova

Writer-fantast, conductor, composer, professor of economic sciences. Wrote his first fantasy trilogy when he was 16. Founder and conductor/music director of 2 chamber orchestras: in Republic of Moldova and Indonesia. Author of 5 novels: “The Great War” fantasy trilogy (2015, in russian language); “Way to Indonesia. Two lives. Two fates. One batik” (2017, in english language); “The Nomad. Call of the King” historic novel (2018, in romanian language). Composed a cantata for Symphonic Orchestra, Choir, and soloists, one symphonic cycle, and various works for chamber ensamble, band and piano.

In 2019 recieved the state medal “Mihai Eminescu”, state award for significant merits in creative activity.


Отрывок из исторического романа “Nomadul. Chemarea lui Vodă”/ “Кочевник. Зов Короля”

* * *

Era noapte. Stelele străluceau pe cerul neobișnuit de senin. Voievodul, împreună cu Roma, Duca, Ana, Bartolomeo și cîțiva „Zimbri” și oșteni, porniți în recunoaștere, vegheau spre un sătuc de pe vîrful unui deal.

-Sînt un tont și un om slab…, spuse Vodă încet, așa ca numai Roma să-l audă.

-Ești milos și blînd, măria ta. Și asta-i cu mult mai complicat…

Deodată, întunericul nopții fu risipit de o văpaie imensă de foc, însoțită de strigăte.

Chiar și în negura nopții se văzu cum fața lui Ștefan se pre-schimbă într-o grimasă odioasă. Voievodul dădu pinteni calului, urmat îndeaproape de suita sa. Un ultim detașament de polonezi pustia casele, scoțînd din puținul obiectelor de preț pe care-l mai puteau găsi. Alții necinsteau și pîngăreau niște copile.

Văzînd una ca asta, lui Vodă-i scăpărară ochii și i se încreți fruntea. Își scoase sabia din teacă, care iradia un fel de lumină feroce. Avînd aproape de al șaselea deceniu de viață , în pofida vîrstei, Domnitorul sărise de pe cal, înfiripat parcă de o forță supranaturală, și, înainte ca picioarele să atingă pămîntul, străpunse pe unul dintre polonezi.
Omorîți-i!

-Omorîți-i pe toți! Să nu vă scape nici unul! tună printre dinți Voievodul.

Roma își avîntă sabia și făcu semn cîtorva din „Zimbri”, împreună cu Ana, să-l urmeze. Galopau pe poteci spălăcite de ploi, pentru a le tăia calea polonezilor, cuprinși de o furie animalică. I-au încolțit. Nu aveau unde fugi, căci din spate Drágfi, împreună cu Duca și cîțiva oșteni, le tăiară calea.

Îi măcelărise. Să fi fost vreo treizeci la număr. Le zburau capurile cu o repeziciune în care nu reușeau nici să prindă ce i-a lovit. După ce-i omorîseră pe toți, lăsînd în urmă doar o baltă enormă de sînge, văzduhul fu cutremurat de un răget ce-ți îngheța sîngele-n vine.

-E Vodă…, șoptise cu răsuflarea întretăiată Roma, mai mult ca pentru sine, căci de spaimă, dădu pinteni calului, mai să i se înfigă în carne cu călcîiele.

Armăsarul sclipitor de alb al Domnitorului era legat de un gărducean al unei bojdeuci, al cărei acoperiș din fîn pîlpîia cu o pară imensă. Pereții de lut crăpau de la dogoreala focului, cît-pe-ce să se prăbușească întreaga casă.

Pe ușă se ivi silueta neagră a unui bărbat cu ceva în brațe. Era Vodă. Iar întipărite pe chip îi erau mînia și groaza. Ajungînd suficient de departe de para focului, căzu în genunchi și strînse în brațe mogîldeața pe care-o scoase. Înfășat în mantia Domnitorului, era un copilaș. O lacrimă vărsată din ochii albaștri ca cerul ai lui Vodă, dezlănțui un hohot de plîns, în care se îneca Voievodul. Strînse la piept copilașul bălai, care adormi cu groază și frică pe față. Era mort.

-Doamne, de ce?! M-auzi?! DE CE? Cu ce-am greșit?! Să fiu EU păcătos! Cu ce-au greșit COPIII MEI?! Pe dînșii de ce-i omori?! De ce-i pedepsești?! PEDEPSEȘTE-MĂ PE MINE! M-AUZI?! PE TINE TE-NTREB!!! Așa cum ședea în genunchi, se legăna înainte și înapoi, cu pruncul strîns în brațe, într-un fel de demență rătăcită. Un muget din rărunchi umpluse de durere toată împrejurimea.

Roma voise să se-apropie, dar nu-ndrăzni. O făcu Bartolomeo în schimb, fiind pînă nu demult cuscru al Domnitorului.

-Măria ta, nu Dumnezeu e cel care-a făcut-o. Ci oamenii…

Amărăciunea lui Vodă se preschimbă în sălbăticie. Își îndreptă privirea dușmănoasă către voievodul Transilvaniei.

-Bartolomeo, Iagellionii vor plăti. Lehia va plăti. Cu sînge mult. O să-i răzbunăm pe toți. Pe fiece suflet pur și neprihănit pe care ni l-au luat, vor plăti înzecit! Și pe Alexăndrel o să-l răzbunăm! Pe toți, m-auzi, Bartolomeo?! turuia Domnitorul într-o pornire obsesivă.

-Așa va fi, măria ta, răspunse Drágfi, strîngîndu-l de umăr.

-Nu se poate-așa ceva! Să ridice creștinul asupra fratelui său arma. Numai păgînii fac asemenea nelegiuiri! Și să fiu blestemat, Bartolomeo, dacă nu asmuț peste ticăloșii iștia văpăile cele mai fierbinți ale iadului!

Cu aceste cuvinte rostite, casa ce ardea în spatele lor, trosnind din bîrnele care susțineau construcția, se prăbuși, ridicînd un nor enorm de praf.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (314 оценок, среднее: 4,57 из 5)

Загрузка...