Шахризат

Страна: Казахстан

Кумарханова Айнур Сериковна Псевдоним – Шахризат. Дата рождения — 10 марта 1983 года. Поэт, переводчик, член Евразийской творческой гильдии, Лондон, член Союза писателей Северной Америки, академик Немецкой академии наук, финалист шорт-листа 9-го Международного конкурса Open Eurasia 2020 в номинации “ПОЭЗИЯ”. “ПЕРЕВОД”. Победитель 10-го сезона конкурса Open Europe 2021 в категории “Перевод”. Автор коллекций – Асыл Арман, Менин карлыгаштарым, Пирамида. Стихи в сборнике “Радуга души” 2017 г. Костанай (Казахстан). Стихи в сборнике “Голоса друзей”, 2021, Лондон. Стихи в сборнике “Любимые музы”, Болгария, стихи в сборнике “Я пою все песни моей родине”, Украина, Стихи в сборнике “Золотое перо”, Азербайджан Участник и победитель республиканских и областных конкурсов поэтов, проходивших в городах Атырау, Усть-Каменогорск, Костанай. Приз – “Золотое перо”, Азербайджан, Приз – “Дар природы”, Колумбия. Награда – это Талант, Украина и многое другое. Ее стихи переведены на 15 языков.

Country: Kazakhstan

Kumarkhanova Ainur Serikovna The pseudonym is Shahrizat. Date of birth — March 10, 1983. Poet, translator, member of the Eurasian Creative Guild, London, member of the Union of Writers of North America, academician of the German Academy of Sciences, finalist of the shortlist of the 9th International Competition Open Eurasia 2020 in the category “POETRY”. “TRANSLATION”. Winner of the 10th season of the Open Europe 2021 competition in the “Translation” category. The author of the collections is Asyl Arman, Menin karlygashtarym, Pyramid. Poems in the collection “Rainbow of the soul” 2017 Kostanay (Kazakhstan). Poems in the collection “Voices of Friends”, 2021, London. Poems in the collection “Beloved Muses”, Bulgaria, poems in the collection “I sing all songs to my homeland”, Ukraine, Poems in the collection “Golden Feather”, Azerbaijan Participant and winner of republican and regional competitions of poets held in the cities of Atyrau, Ust-Kamenogorsk, Kostanay. Prize – “Golden Feather”, Azerbaijan, Prize – “Gift of Nature”, Colombia. The award is Talent, Ukraine and much more. Her poems have been translated into 15 languages.

Отрывок из сатиры “Мессенжердегі танысу 


Мессенжердегі танысу
(Желіден алынған оқиға).
– Сәлем!
– Сәлем!
– Танысақ бола ма?
– Не үшін?
– Қыз бен жігіт не үшін танысады деп ойлайсыз?
– Білмим…
Жымиған өзіне өзі «довольный» бір смайлик кетті.
– Онда мен айтайын
– айтыңыз
– үйлену үшін!…
– қалай біз әлі танысқан жоқпыз ғой?..
– сенің папаң мамаңды да сразу танымаған болар….
– Білмим…
– Тісі ақсиған бер жағымен өтірік күлген бір смайлик кетті.
– Жан
– кім!
– Сен
– мееен?
– Сіз менің атымды да білмейсіз, ұят боладыыы…
– қойшы несі ұят, менің жаным сені фотодан көрісімен таныс болып қойған!
– Рас па?
– Қойшыыыы…
Бетін қос қолмен жауып тұрған маймылдық смайлик кетті.
– Жасың нешеде, қыз!
– Қыздың жасын сұрамас болар!
– Қойшы айта салшы, не болды сонша ма бәлденіп?!…
Үлкееен дүрс-дүрс соғып немесе моншадан шыққанда қағып-қығып қалатын қып-қызыл жүрек смайлик кетті.
– Сізден үлкенмін ау шамасы…
– Фотоңыз жас қой?…
– Фотом оттай береді.
Көзінен көк жас атқылап аққан смайлик кетті.
– Жарайды, 18 мін,
– онда неге 1980 жыл деп тұр?
– Қайда?
– Сторияңызда!
– Білмим….
Үлкен жарқ-жұрқ етіп жанған раушан гүл смайлик кетті.
– Рахмет!
– Сіздің көркіңізге мына гүлдердің әдемілігі ілеспей қалады ау, осы!
– Оны қайдан білдің?
– Жүрек сезіп тұр…
– Рас па?
– Жүрегіңіз соғыста болған жоқ па екеен?
– Неге?
– Әлде сіздің жүрек қыли ма?
– Жооқ! Сіздің сұлулығыңыздан әрі жаралы, әрі көр соқыр болып қалған ғой…
Аузы аңқиып таң қалған смайлик кетті.
– Неге таң қалдыңыз?
– Себебі, ей көгәла мен мынадай сөздерді сен түгіл сексенге келген қақпас байымнан естіп көрмеппін! Жүрегіңдегі ноқатты дәрігерге қаратпасаң, қырсық атып, қанша кемпірді жағалайтының да белгісіз шығар сенің?!