Жозефиня

Страна : Кыргызстан

Беркиналиева Сагынбүбү Абдысаматовна
Член Союза Писателей Кыргызстан с 2014г. Немного о моей жизни:
Очень интересует оперные классические произведения, время от времени увлекаюсь пеньем оперы.А также выступала неоднократно на сценах и выразительно читала стихи наших кыргызкий поэтов.
Изданные произведения:
1) “Чан баскан барак” ( Лист покрытый пылью) сборник стихотворений Беркиналиевой С. А. – 2014. Стихотворные произведение, вошедшие в общие сборники стихотворений :
2) “Посвящение поэту Турару” Бишкек, 2015г.
3)”Кыздар ай”Стихотворный сборник стихов литературного кружка. Издателство ” Великие горы” 2014 г.
4)”Жолонго ыр десте” ” Посвящение поэту Жолону” Издательство Осоо Гулчынар,2015г.
6) “Мекенге таазим” ( Поклон Родине” – сборник стихотворений издательство ” Великие горы”, 2016 г.
7) “Караван стихов” Бишкек, 2016 г.
Обладательница диплома за выдающиеся стихи и за активную участие в конкурсе молодых поэтов “Мекенге таазим” и “Беш Акын” 2017г.


Country : Kyrgyzstan

Berkinalieva Sagynbүbү Abdysamatovna
Member of the Writers’ Union of Kyrgyzstan since 2014
About myself: Very interested in opera classical works, from time to time I am fond of singing operas. And also performed on stages repeatedly and expressively read verses of our Kyrgyz poets.
Published works:
1) “Chan Baskan Barak” (Leaf covered with dust) poetry collection S. Berkinalieva – 2014. Poetic work included in the general collections of poems:
2)”Kyzdar ay” Poetic collection of poems of the literary circle. Publishing House “Velikye gory”(Great mountains), 2014
3) “Posvyashcheniye poetu Turaru” (Dedication to the poet Turar) Bishkek, 2015.
3)”Jolongo er deste” (Dedication to the poet Zholon) Publishing house Osoo Gulchynar, 2015.
2) “Mekenge taazim “(Bow to the Motherland) – a collection of poems by the publishing house “Velikye gory” (Great Mountains), 2016.
6)” Karavan stihov” (Caravan of verses) Bishkek, 2016
Holder of a diploms for outstanding poetry and for active participation in the competition of young poets “Mekenge Taazim” (Bow to the Motherland) and “Besh Akyn” (Five poets), 2017“Асманда бийлеген кыз” (Девушка танцующая в небе)

Бироо учун тогулгон кадырымды

Чогулта албай намысым, жанылдымбы.

Акылсыз экендигин билсем эчакТ

октотуп турсам болмок сабырымды.
Баркымды билет деп, ишенипмин

Шек келген изди корбой намысыма

 Кургак создон иренжип, тикенектуу

Кадырыма ыйладым кадырыма.
Намысымды туу кылып желбиретип,

Суйбогонго жармашып, жагалданбайм

Сыйлабаган алдамчы сезимдерге

Каршы турам, эч качан эми алданбайм,

Жарып тилем коодонду жалган муноз

Коз жаш кулап, кирпигим аарчыганча,

Жалдырабайм суйууго женил кунос

Каргыш тийген махабат, жакындаба!!!

***

Караанына чоголодум, мени суй деп жалынып,

Кадырымдын тушконуно кайыл болдум, жанылып.

Эркек эмес, муздак коздор карап турду томсоруп,

Мага айланып ыйлаак кузгу шолоктоду бозоруп.

Сен акылдуу жигит болсон, суйбогонун билгизбе,

Конул чиркин назик болот, жаман созун тийгизбе.

Моюнумдан опконуно, окунбо да, кубанба.

Намыс аял учун бийик, эч эсинден чыгарба.

Токчу жамгыр, ношорлочу коз жашыма айланып,

Мерес, таш боор муздак козго калгансыдым чайналып,

Оор кундор кагып- силкип, конулумду калтырат

Кеткенсидим жалгыздыктын аралына айдалып.

Байкуш аял деп санадын, эй, текебер кундорум

Махабатка жалдыраган акындыкта не жазык,

Эркек деген сыймыктуу зат, ак периште ондонуп,

Омурумдо жалгыз гана бир адамды суйгонмун.

Бейкуноосуз ырларыма бечелдердей келбечи,

Мени окунтту сен жонундо жазбай калган жакшы ыр,

Бирок мени акмак аял деп санаба, сезбечи,

Кадырымдын тушконуно кечээ катуу ыйлагам.

Алдап койсон болбойт беле, бала кыял акынды,

Жакшы корбосон да мейли, жактыргандай тур берип,

Жузу кара дебейт болчум, Махабаттын Кудайы,

Келчи менин ырларыма, андан коро дем берип.

***


Сен менин тагдырымдын азабысын

Душмандай кулуп мага сыртын салып.

Калп эле тушунмоксон болбо мага 

Сенсиз да омур суруп калаарым чын.

Олумуш болбо мага суйбогондой 

Олтуруп коёюнбу куйгонумдон 

Очошуп калдым аттин айлам канча…

Орттонуп турам бугун Пир суйуудон .

 

Суйбойм деп озумду озум алдап гана

Ток болдум жебей кунго канча санаа.

Мен мыкчыйм оз башымды жиндилердей

Унутууга эрк жетпей калбай айла .

Окунгон кундон дале умут узбой

Не уттум тушунуксуз маанай чогот 

Очошуп калган менен махабаттан 

Жолукпай канча жылым ыйлап отот

***

Мен асманды караганда жапыздан

Кулап кетчу бийик тоолор капыстан.

Бир аз эле жетпей калган экенмин,

Желегимди желбиретип алыстан.

Чогуу чыккан сезимдерим жарышка

Чан жугузбай аял деген намыска.

Абийиримди ойдо коюп, жашайын,

Арданамын таштандыда калышта.

Бирок, мени таштап кетти Махабат,

Канча аракет кылсам дагы жармашып,

Кечирбоого айлам канча кургурду

Билсем дагы, бир жакшылык кылбасын.

Арзуунду болок жанга тартуулап,

Билем мени такыр суйбой кыйнаарсын,

Мен шолоктоп, сагынгандай озунду

Сен башканы балким суйуп, ыйлаарсын.

Шылдын болдум мусапырдай кадырсыз

Керегинен сен чыгарып салганда.

Суйомун деп, келбе мага кечигип,

МЕНИ башка бироо суйуп калганда!

***

Нени күтөм, эч түшүнбөйм кайдагы,

Качан бүтөт бул күтүүнүн аягы,

Мен кайрымсыз махабаттан түнүлүп,

Жарык издейм бул омурдон жайдары.

Сен кеткенде таштап мени алыска,

Ыза болдум утулгансып жарышта.

Үмүтүмдү курдаш кылып отурдум,

Калтыргансып өмүр бою карызга.

Таштасам да жакшынакай көйнөгүм,

Таштабаймын Махабатты карызга.

Өчпөйт менин жүрөгүмдө түбөлүк

Сагын атым унутулуп калгыча…

***

Окүндүнбү моюнумдан опконүнө,

Жанылыш колдонулду кармаганын.

Жанылып, мастыгына шылтоолодун,

Жанырып турду мени алдаганын.

Жактырбай турганынды билдирбестен,

Жөн эле күлүп койсон, сонун болмок.

Нөшөрлөп бийиктиктен ак жамгырдай,

Жакшы ырлар барагыма жаап толмок.

Батпай кетмек сезимдерим ак боз атчан,

Жарышып шамал менен бара жаткан.

Оозунуп булуттарга илингенде

Отурган ордум болмок Копкөк Асман!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (117 оценок, среднее: 4,21 из 5)

Загрузка...