Эрминэ Навасардян

Страна : Армения

Я пишу стихи, чтобы жить. Стихи должны быть кристаллизованными, чтобы быть написанными. Для меня поэзия – это окно проникновения света, словесный образ души. Мне нравится читать стихи в оригинале и чувствовать очарование каждого языка. Я перевожу с языков, которые знаю: с английского, немецкого и русского на армянский. У поэзии в этом мире особая миссия, независимо от того, на каком языке она написана. Люблю участвовать в литературных фестивалях, путешествовать, общаться с писателями, пишущими на разных языках. Я думаю, что мир становится красивее с поэзией и искусством в целом. Я также рисую. Мне кажется, что источник света единственный, нужно найти правильное выражение – по слову или цвету.

Country : Armenia

I write poetry to be. Poems must be crystallized to be written. For me, poetry is a window of light penetration – the word image of the soul. I like to read poems in the original and feel the charm of every language. I translate from the languages I know – from English, German and Russian into Armenian. Poetry has a special mission in this world, regardless of the language in which it was written. I like to participate in literary festivals, to travel and communicate with writers who write in different languages. I think that the world is becoming more beautiful with poetry and art in general. I also paint. I feel that the light source is one, the right expression must be found: by word or color.

Отрывок из сборника стихотворений

ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ            

 

       

Սիրում եմ թռչունների փետուրներ հավաքել

տարբեր գույների, ամենաշատը` սպիտակ.

մտածում եմ նրանք ինձ կօգնեն 

մի օր թռիչքի ժամանակ:

 

Սիրում եմ երկնքին նայել երկար, անթարթ

աչքերս ամպերի ճերմակությունն

ու երկնքի մաքրությունն են 

ըմպում կաթկաթ:

 

Սիրում եմ քարեր

լեռներ մագլցել մենակ.

այնտեղից երկրի վրա բացվում է

բոլորովին ուրիշ մի հայացք:

 

Սիրում եմ քամիների թեւին

երկար սավառնել օդում,

ծառերի ու ծաղիկների հետ զրուցել

հավերժական գարնան մասին թաքուն:

 

Սիրում եմ երազել ծովերի

առագաստանավերի մասին,

քանզի երկրում, ուր ապրում եմ ծով չկա,

լեռներով է լեցուն հսկա
ԵՐԱՄ

 

                      Էմիլի Դիքինսընին

 

Սառույցներից ենք

մենք աճում,

կոկոնները մեր

ձյուներն են սնում:

 

Արմատները մեր 

փաթիլների միջով են

հողին հասնում 

կամ օդում կախվում:

 

Արեւի շողերն են միայն

թերթիկներին մեր հպվում,

ոչ մի լեռնագնաց այստեղ            

ժայռերին մեր չի հասնում:

 

Աչքերը մեր երկնքի մեջ են 

ուղիղ բացվում,

բուրմունքով մեր օդն 

ու ամպերն են շնչում:

 

Աղբյուրները մեր սրտերից են 

քարերն ի վար հոսում,

ջուրն ակունքի մոտ

գիշերը սառույց է բխում:

 

Թափորը մեր ճերմակ

երկրիցերկինք է ձգվում,

թեեւ ոչ ոք ո՛չ իջնում է,

ո՛չ բարձրանում
ԾԻՐ ԿԱԹԻՆԳիշերն աստղերի հետ եմ զրուցում, ցերեկն` արեւի.

նրանք գաղտնիքներն են պատմում տիեզերքի:

 

Ջերմ հսկա աստղեր կապույտ քիչ կան,

դեղինկարմիր սառը հսկաներն են շատ:

 

Մենակ են աստղերը տիեզերքում.

լուռ վառվում են ու մարում:

 

Աստղազույգեր էլ կան. մի կետի շուրջ են 

պտտվում երկուսն անդադար:

 

Նոր ծնված աստղերն, ահա, միլիոն տարեկան

թափառում են խենթությամբ մանկական:

 

Արեգակն ապրել է հինգ միլիարդ տարի,

այդքան էլ դեռ երկնքում մեր կապրի:

 

Աստղակույտեր, գիսաստղեր, թզուկներ ու հսկաներ,

սեւ խոռոչներ, մութ կետեր

 

Տիեզերքն ամենուր նույնն է ապրում ու մեռնում.

Պայթում, կաղկանձումկրակում, սառույցում:

 

Ցերեկն աստղերի հետ եմ քնում, գիշերն` արեւի.

նրանք գաղտնիքներն են լռում տիեզերքի.

 

Oh Be A Fine Girl Kiss Me*.

 

* Բառացի նշանակում է  «O՜, քնքուշ մի աղջիկ եղի՛ր, ինձ համբուրի՛ր»: O,B,A,F,G,K,M  տառերով դասակարգվում է  աստղերի յոթ հիմնական սպեկտրային դասերի հաջորդականությունը՝ ըստ  ջերմաստիճանի նվազման:

ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆՋուրը լսում է աղոթքը 

քրիստոնեական, մուսուլմանական

բուդդիստական ու մաքրվում:

 

Կապույտ, մոխրագույն, դեղին 

բյուրեղները կատարյալ 

նմանությամբ են հոսում:

 

Մարդիկ քիչ են աղոթքը բառերի լսում,

պատերազմների շաչյուն, շառաչով են 

դարեր ի վեր ծովերն ու օվկիանոսները լցնում:

 

Ու ջրերն այլեւս այլ ռիթմով են ալիքվում,

սրտերը մարդկանց այլ

զարկով են բաբախում:

 

«Ի սկզբանէ էր Բանն

եւ Բանն էր առ Աստված

եւ Աստված էր Բանն»:

 

Լեռների վրա ոտնահետքերն են մնում

Քրիստոսի, Մուհամմեդի ու Բուդդայի,

բայց քայլողնեըը հիմա իրենց դաշտերն են հերկում:Հայր մեր որ յերկինս ես,

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς

Pater noster, qui es in caelis,

Our Father who art in Heaven,

Vater unser der Du bist im Himmel,

Notre Pere, qui es aux Cieux,

Padre nostro, che sei nei cieli,

Ojcze nasz, ktցryś jest w niebie,

Отче наш, суший на небесах,

Ойча наш,каторы ёсць у небе,

Отче наш, що єси на небесах,

Отче наш, Който си на небесата,

Оче наш, кој си на небесата,

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,

Tėve mūsų, kuris esi danguje,

Padre nuestro Que estոs en el cielos,

Onse Vader wat in die hemele is,

Vor Fader, du som er i himlene,

Our Faither in heiven,

Oče naš, ki si v nebesih,

Pai Nosso que estais nos Céus,

ჩვენი მამა, ვინ ხელოვნების ზეცაში,

E ko mākou Makua i loko o ka lani,

Oce naš  koji si na nebesima,

Patro nia, kiu estas en la ĉielo…

 

Կեցո՛ մեզ ի խաղաղութիւն,

Զխաղաղութիւն պարգեւեա՛ 

ամենայն աշխարհի:
ՏԵՍԱՆԵՆ` ՈՉ ՏԵՍԱՆԵՆ, ԼՍԵՆ` ՈՉ ԼՍԵՆԵս բանաստեղծություններ եմ կարդում ձկների համար,

բայց նրանք ո՛չ խոսում են, ո՛չ լսում:

 

Բայց ես շարունակում եմ կարդալ, որովհետեւ

հոգուց ծնվածներին ջրերն են մկրտում:

 

Մարդիկ բանաստեղծներին չէ` հռետորներին են լսում

որ նրանց դեպի հողերն են չգրավված առաջնորդում:

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (47 оценок, среднее: 4,47 из 5)

Загрузка…